Bì Thịt

Bì Thịt

15,000đ 13,000đ
Chả Hấp

Chả Hấp

15,000đ 13,000đ
Cơm Thêm

Cơm Thêm

5,000đ
Lạp Xưởng

Lạp Xưởng

20,000đ
Nem

Nem

18,000đ
Ốp La

Ốp La

15,000đ 10,000đ