Bì Thịt

Bì Thịt

13,000đ
Chả Hấp

Chả Hấp

13,000đ
Cơm Thêm

Cơm Thêm

4,000đ
Lạp Xưởng

Lạp Xưởng

20,000đ
Nem

Nem

18,000đ
Ốp La

Ốp La

10,000đ