Coca-Cola Tươi

Coca-Cola Tươi

14,000đ
Nước Suối Dasani

Nước Suối Dasani

10,000đ
Sâm Bí Đao Hạt Chia

Sâm Bí Đao Hạt Chia

14,000đ
Soda Chanh Dây

Soda Chanh Dây

14,000đ
Sữa Gạo Rang

Sữa Gạo Rang

15,000đ
Trà Đá

Trà Đá

3,000đ