Cơm Thêm

5,000đ

Mô tả

Sản phẩm liên quan

Bì Thịt

Bì Thịt

15,000đ 13,000đ
Canh Khổ Qua Nhồi Thịt

Canh Khổ Qua Nhồi Thịt

16,000đ
Canh Rong Biển Thịt Bằm

Canh Rong Biển Thịt Bằm

15,000đ
Chả Hấp

Chả Hấp

15,000đ 13,000đ
Coca-Cola Tươi

Coca-Cola Tươi

15,000đ 14,000đ
Cơm Thêm

Cơm Thêm

5,000đ 4,000đ
 Cơm Thêm